Kemisk afrensning(malede flader)

BESKRIVELSE

Fjernelse af maling ved påføring af kemi på malede flader Kemien går ind og opløser malingen, hvorefter den kan nedskylles og opsamles for deponi. En skånsom behandling for især gesimsbånd, ornamenter, kordongesimser mm, hvor der skal tages ekstra hensyn til overfladens tilstand.

Download datablad

ANVENDELSESOMRÅDER

På alle typer overflader, hvor hedtvandsspuling (OMIFA 01) ikke er tilstrækkelig, og hvor højtryksspuling med sandtilsats (OMIFA 03) er for hård en metode.

UDFØRELSE

Facaden/overfladen pålægges 2 gange kemi (kemi afhænger af malingstypen). Der hedtvandsspules mellem de to pålægninger, hvorefter facaden står med en ren bund. Såfremt 2 gange kemi mod forventning ikke er tilstrækkeligt, må der ekstra pålægning af kemi til, samt hertil hørende hedtvandsspuling til ren bund opnås. Leverandørens brugsanvisning følges nøje.

UDFALD

Referencefelt udføres inden opstart for godkendelse af de implicerede parter. Der kan forventes en renhedsgrad på 90 – 95%. Specielt i indadvendte hjørner kan der forekomme malingsrester efter rensningen.

KONTROLMETODER

Visuel bedømmelse / sammenligning med referencefelt. PH målinger.

BEMÆRKNINGER

Vand kan trænge gennem evt. revner eller utætheder i overfladen og forårsage vandskade. Spartelprodukter og silikatmalinger kan ikke fjernes med denne metode.

Få et uforpligtende tilbud

Vi deltager gerne i et uforpligtende møde, hvor der kan sættes ord på ønsker og krav for den aktuelle opgave. Eller I ønsker uddybende forklaringer på de forskellige måder hvorpå vi kan/vil løse opgaven.

Har du brug for hjælp?

Har du et spørgsmål eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 44 64 64 66 eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os i dag