Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøpolitik for OMIFA

Vores kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøpolitik​​​

OMØ Miljø- & Facaderens A/S (OMIFA) er en specialiseret entreprenørvirksomhed, der udfører opgaver indenfor miljøsanering og facaderens.

Vi ønsker, at være er en af de førende i markedet for miljø og facadeafrensninger, og at levere specialiserede løsninger, der er tilpasset kundens bygnings facader.

Vi lægger vægt på

  • At de aftalte ydelser leveres til tiden.
  • At have konkurrencedygtige priser
  • At optimere og tilpasse ydelser med det formål at imødekomme kundeønsker og –behov.
  • At forlade arbejdspladsen pæn og ryddelig – hver gang.
  • At belastningen af det ydre miljø og forbruget af ressourcer søges minimeret overalt i virksomheden.
  • At anvende renere teknologi, hvor det er økonomisk og teknisk muligt.
  • At forebygge skader, arbejdsrelateret sygdom og nedslidning.
  • Udvælge leverandører og underleverandører, der ud fra deres holdning og evne til at leve op til vores kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøkrav.
  • At vores medarbejdere har de nødvendige kompetencer, så de kan bidrage med til at forbedre vores kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Vi arbejder aktivt med forebyggelse af forurening, og vi fører en løbende dialog med vores væsentligste leverandører om miljø- og arbejdsmiljøforhold både ved indkøb af materiel og ved opstart af nye projekter eller processer.

Vi forbedrer løbende vores ydelser, både i forhold til kvalitet, beskyttelse af miljøet herunder forebyggelse af forurening og arbejdsmiljø, og overholder naturligvis gældende miljø-, og arbejdsmiljølovgivning og andre aftaler.

Politikken og vores ledelsessystem gælder for alle virksomhedens medarbejdere, der er forpligtet til at følge systemets procedurer, overholde lovgivningens bestemmelser og arbejde for at forbedre ledelsessystemets effektivitet.

Skovlunde, den 9. marts 2016
Allan Knudsen
Direktør​

OMØ MILJØ & FACADERENS A/S

Har du brug for hjælp?​

Har du et spørgsmål eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte os ​på tlf. (+45) 44 64 64 66 eller på mail info@omifa.dk.​