Miljøsanering referencer

OMØ Miljø & Facaderens A/S har som del af OMØ A/S siden 1948 gennemført et meget betydeligt antal opgaver.

 • Miljøsanering
  De Gamles By
  Miljøsanering af kælderlokaler afrenset for blyholdigt maling på vægge og lofter. Lokaler efterfølgende totalrenoveret og istandsat. Tørblæsning tilsluttet OMIFA- suger for styring af støvudvikling.
 • Miljøsanering
  Borgergade
  Bygningen skulle nedrives. Alle indvendige overflader (vægge, lofter ,gulve) er tørblæst for bly- og PCB-holdige malinger. OMIFA-suger tilknyttet ejendommen for undertryk inde i de områder, hvor miljøsaneringer har fundet sted. Dette sikrer at vi hele tiden har kontrol på udvikling af støv.
 • Miljøsanering
  TDC Bygning, Sydhavnen
  Fjernelse af maling fra vægge og lofter med indhold af de miljøfarlige stoffer bly og PCB på et areal på 14.000 m2. Tørsandblæsning af alle etager med OMIFA metode nr. 10 og OMIFA-suger skabte undertryk i de store rum op til 1000 m2.
 • Miljøsanering
  Konstabel skolen, Holmen
  Bygningen ombygges til ungdomsboliger, men inden øvrige håndværkere kunne komme ind i bygningen, skulle den miljøsaneres for med blyholdige malinger på alle indvendige lofter og vægge. Endvidere blev alle vinduesfalse og kanter afrenset kemisk for graffiti, og nedskyllet med hedtvandsspuler.
 • Miljøsanering
  Jagtvej 155, København N
  Fjernelse af malinger på indvendige overflader i 5-7 forskellige bygninger samlet på 15.000 m2. Malingerne indeholdt bly og PCB. Tør sandblæsning af alle etager med OMIFA metode nr. 10. 3 stk. OMIFA sugere tilkoblet for undertryk samt styring af støvudvikling i de forskellige bygninger.
 • Miljøsanering
  Frihedsmuseet
  Frihedsmusset skulle nedrives, og alt affald efterfølgende i deponi, hvorfor en afrensning af vægge og lofter for maling skulle udføres forinden. Blæse metode: Tørblæsning tilknyttet OMIFA suger for styring og undertryk i området.