PCB- og Blysanering


Gennem de seneste år har fokus på Bly og PCB i ejendomme og bygningsdele været stigende. BLY og PCB farlige miljøgifte udgør i dag et massivt problem for mange bygningsejere. OMØ Miljø & Facaderens A/S har via en række specialmetoder mange års ekspertise i at håndtere dette problem.

Bly

Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger. Det har medført at håndtering af blyholdig bygningsmaling er blevet et velkendt problem ved mange nedrivnings – og renoveringsopgaver.


Bly kan indebære forskellige miljø- og sundhedsskadelige effekter for miljøet såvel som for mennesker og dyr. Bly optages og akkumuleres i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og også i nogen omfang gennem huden. Udsættes mennesker gennem længere tid for bly, eller kortvarigt for høje koncentrationer af bly, kan der opstå varige helbredsskader.

PCB

Poly-Chlorerede Biphenyler (PCB) er en farlig miljøgift, blev anvendt i stort omfang i byggeri i Danmark fra 1950 frem til 1977, hvor stoffet blev forbudt. PCB sammen med bly udgør et stort problem, når bygninger skal miljøsaneres eller rives ned, da stofferne nemt spredes via støv og luft, hvor indtagelsen af stoffet kan være yderst sundhedsfarlig.


Gennem de seneste år har fokus på bly og PCB i ejendomme og bygningsdele været stigende. Bly og PCB hører til blandt verdens farligste miljøgifte og udgør i dag et massivt problem for mange bygningsejere.


I dag er der myndighedskrav og regler om hvordan bygningsdele med PCB eller Bly skal behandles både før, under selve saneringen og den efterfølgende affaldshåndtering.


En række myndigheder, herunder Miljøstyrelsen (affaldshåndtering af PCB) og Arbejdstilsynet ( arbejdsmiljø i forbindelse med PCB) har udgivet ”PCB-guiden” er et led i regeringens handlingsplan mod PCB i bygninger fra maj 2011.

Hvad koster sandblæsning af hus?​

Vores priser for sandblæsning af hus afhænger af flere omstændigheder, herunder overfladearealet, tilgængeligheden og omfanget. Vi råder og vejleder gerne om de forskellige muligheder og sandblæsningsmetoder.

Kontakt os gerne for at høre mere om de forskellige sandblæsningsmetoder og om, hvordan vi kan hjælpe dig. Vi kommer gerne ud for at se nærmere på opgaven, før vi laver et uforpligtende tilbud med en god og billig pris.​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Har du brug for hjælp?​

Har du et spørgsmål eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte os
​på tlf.: 44 64 64 66 eller via kontaktformularen her på siden.​

OM OS​

OMØ Miljø & Facaderens A/S (OMIFA) er en specialiseret entreprenørvirksomhed, der udfører opgaver indenfor miljøsanering og facaderens og har en stor erfaring i specialiserede løsninger, der er tilpasset din bygnings facader.​

Kontaktoplysninger

OMØ MILJØ & FACADERENS A/S

Literbuen 11 G, 2740 Skovlunde

Telefon: + 45 44 64 64 66

Email: info@omifa.dk

Fakturering

EAN: 5790 0027 22639