PCB- og Blysanering

Gennem de seneste år har fokus på Bly og PCB i ejendomme og bygningsdele været stigende. BLY og PCB farlige miljøgifte udgør i dag et massivt problem for mange bygningsejere. OMØ Miljø & Facaderens A/S har via en række specialmetoder mange års ekspertise i at håndtere dette problem.

Bly

Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger. Det har medført at håndtering af blyholdig bygningsmaling er blevet et velkendt problem ved mange nedrivnings – og renoveringsopgaver.

Bly kan indebære forskellige miljø- og sundhedsskadelige effekter for miljøet såvel som for mennesker og dyr. Bly optages og akkumuleres i kroppen gennem mund, næse, slimhinder og også i nogen omfang gennem huden. Udsættes mennesker gennem længere tid for bly, eller kortvarigt for høje koncentrationer af bly, kan der opstå varige helbredsskader.

PCB

Poly-Chlorerede Biphenyler (PCB) er en farlig miljøgift, blev anvendt i stort omfang i byggeri i Danmark fra 1950 frem til 1977, hvor stoffet blev forbudt. PCB sammen med bly udgør et stort problem, når bygninger skal miljøsaneres eller rives ned, da stofferne nemt spredes via støv og luft, hvor indtagelsen af stoffet kan være yderst sundhedsfarlig.

Gennem de seneste år har fokus på bly og PCB i ejendomme og bygningsdele været stigende. Bly og PCB hører til blandt verdens farligste miljøgifte og udgør i dag et massivt problem for mange bygningsejere.

I dag er der myndighedskrav og regler om hvordan bygningsdele med PCB eller Bly skal behandles både før, under selve saneringen og den efterfølgende affaldshåndtering.

En række myndigheder, herunder Miljøstyrelsen (affaldshåndtering af PCB) og Arbejdstilsynet ( arbejdsmiljø i forbindelse med PCB) har udgivet ”PCB-guiden” er et led i regeringens handlingsplan mod PCB i bygninger fra maj 2011.

Læs mere her

Få et uforpligtende tilbud

Du er velkommen til at høre mere om høj-tryksspuling af blandt andet facader, fliser og terrasser.
Herefter kan vi lave et uforpligtende tilbud for en effektiv overfladerensning.

Du kan ringe på telefon 44 64 64 66 for at aftale videre, eller du kan skrive til e-mail info@omifa.dk.

Har du brug for hjælp?

Har du et spørgsmål eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 44 64 64 66 eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os i dag