Sandblæsning med tilbagesug

BESKRIVELSE

Blæsemidlet accelereres gennem en dyse ved hjælp af lufttryk. Dysen er indbygget i en kappe, som dækker blæsestrålen og anslagsområdet. Ved hjælp af et kraftigt sug i kappen, suges brugt blæsemiddel og afrenset materiale væk fra det afrensede område. Som blæsemiddel anvendes ofte kvartssand eller korund.

ANVENDELSESOMRÅDER

Hårde og faste underlag, hvor støv- og vandgener kan være et problem.  Beton: Totalafrensning af maling og slamlag

  • Puds og tegl: Afrensning af løstsiddende puds, totalafrensning af overfladelag
  • Stål: Totalafrensning af maling, rust og grubetæringer. Stål renses til en specialiseret enhed: SA (renhed), rugotest (ruhed)

UDFALD

Er overfladen porøs eller usammenhængende, vil der komme nogen overfladeruhed og åbne porer i overfladen. Efterbehandling er ofte nødvendig.
Der kan ske ødelæggelse af svækkede overflader; herunder usammenhængende beton, puds og fuger. Effekten af rensearbejdet afhænger af blæsemiddel, dyse, tryk og arbejdsproces. Referencefelt bør prøverenses.

KONTROLMETODER

Visuel bedømmelse. Sammenligning med referencefelt.

BEMÆRKNINGER

Der er ingen støvgener ved brug af metoden.

Få et uforpligtende tilbud

Vi deltager gerne i et uforpligtende møde, hvor der kan sættes ord på ønsker og krav for den aktuelle opgave. Eller I ønsker uddybende forklaringer på de forskellige måder hvorpå vi kan/vil løse opgaven.

Har du brug for hjælp?

Har du et spørgsmål eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 44 64 64 66 eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os i dag