Sponge-Jet

Sponge-jet – et unikt lukket system med genanvendelse af blæsemiddel

OMØ Miljø & Facaderens A/S kan i samarbejde med J Jensen A/S og OMØ A/S tilbyde et nyt revolutionerende lukket system, så PCB og bly i forbindelse med miljøsanering og nedrivning kan fjernes i et 100 % lukket system.

Systemet hedder Sponge-Jet. Det er et lukket system, der sikrer, at alt støv og farligt affald opsamles i en container. Den luft, der efterfølgende forlader systemet, er effektivt renset for giftig støv og dampe. Løsningen betyder at arbejdet med miljøsanering og nedrivning bliver væsentligt mindre risikofyldt for såvel medarbejdere som det omgivende miljø.

Løsningen omfatter bl.a. et særligt absorberende svampeblæsemiddel, der efterfølgende kan genbruges, et specialdesignet system, et nyudviklet kulfiltersystem og en OMIFA-Suger.

Det hele er bygget ind i en container, hvilket vil sige at det afrensede materiale, der indeholder BLY og/eller PCB fjernes direkte fra containeren i forseglede tønder. Blæsemidlet, som er små specialudviklede svampe, renses og genanvendes.

Sponge-Jet metoden er helt unik og betyder bl.a.

  • Mindre støv
  • Mindre støj
  • Mindre affald
  • Genanvendelse af blæsemidler
  • Sikkerhed for korrekt miljøhåndtering
  • Bedre arbejdsmiljø

Få et uforpligtende tilbud

Vi deltager gerne i et uforpligtende møde, hvor der kan sættes ord på ønsker og krav for den aktuelle opgave. Eller I ønsker uddybende forklaringer på de forskellige måder hvorpå vi kan/vil løse opgaven.

Har du brug for hjælp?

Har du et spørgsmål eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 44 64 64 66 eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os i dag