Tegl og granitafrensning (Surt rensemiddel)

BESKRIVELSE

Afrensningen udføres med en pasta af surt specialrense (som Alkutex) der påføres med lavtrykssprøjte. Efter en virketid afhængig af tilstand nedskylles med rindende varmt vand.

Download datablad

ANVENDELSESOMRÅDER

På syrefaste overflader; tegl og granit, hvor Hedtvandsspuling. (OMIFA 01) ikke er tilstrækkelig og hvor højtryksspuling med sandtilsats. (OMIFA 03) er for hård en metode

UDFØRELSE

Specielle områder Overfladen forvandes med rent vand, hvorefter pastaen påføres i et jævnt lag. Virketid 1-5 min., herefter afspuling med vand. Afrensning nedefra og opefter. Leverandørens brugsanvisning bør følges nøje

UDFALD

Aftales efter nærmere vurdering af virkning, følgevirkning i det enkelte tilfælde. Gipsaflejringer opløses ikke. Efter afrensningen vil de fremstå som musegrå belægninger. Referencefelt bør prøverenses

KONTROLMETODER

Visuel bedømmelse og pH målinger. Sammenligning med referencefelt Vand kan trænge gennem evt. revner

Få et uforpligtende tilbud

Vi deltager gerne i et uforpligtende møde, hvor der kan sættes ord på ønsker og krav for den aktuelle opgave. Eller I ønsker uddybende forklaringer på de forskellige måder hvorpå vi kan/vil løse opgaven.

Har du brug for hjælp?

Har du et spørgsmål eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 44 64 64 66 eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os i dag