Tørsandblæsning

BESKRIVELSE

Blæsemidlet accelereres gennem en dyse ved hjælp af lufttryk. Anlæg til tørsandblæsning har forskellig størrelse og kapacitet, afhængig
af overflade og udfaldskrav. Som blæsemiddel anvendes ofte kvartssand eller lign. mineralsk produkt. I særlige tilfælde kan anvendes stålgrit.

Download datablad

ANVENDELSESOMRÅDER

Hårde og faste underlag.

  • Beton: Totalafrensning, eks. maling, slamlag
  • Puds og tegl: Afrensning af porøs puds, totalafrensning af alle overfladebehandlinger.
  • Stål: Totalafrensning af maling, glødeskal, grubetæringer og rust. (Stål renses til en specificeret enhed: SA (renhed) og Rugotest
    (ruhed) afhængig af efterbehandling.

UDFØRELSE

Rensearbejdet bliver udført ved at bearbejde overfladen med blæsemidlet til ønsket renhed og ruhed. Metoden kan trykreguleres eks. fra 0,5-4 bar. Arbejdsafstand er 20-60 cm. afhængig af den rensningsgrad der ønskes, anvendt tryk og valg af blæsemiddel. Arbejdet afsluttes med afskylning med vand for fjernelse af støv og slamlag fra afrensningen, evt. støvsugning.

UDFALD

Er overfladen porøs eller usammenhængende, vil der komme nogen overfladeruhed og åbne porer i overfladen. Efterbehandling kan blive nødvendig. Der kan ske ødelæggelse af svækkede overflader, herunder træ, usammenhængende beton, puds og fuger. Effekten af rensearbejdet afhænger af blæsemiddel, dyse, tryk og arbejdsproces.

Referencefelt bør prøverenses.

KONTROLMETODER

Visuel bedømmelse, evt. sammenligning med referencefelt.

BEMÆRKNINGER

Der er store støvgener ved brug af metoden. Total inddækning af stillads er påkrævet af hensyn til omgivelser. Brug af OMIFA-Suger påkræves.

Få et uforpligtende tilbud

Du er velkommen til at høre mere om høj-tryksspuling af blandt andet facader, fliser og terrasser.
Herefter kan vi lave et uforpligtende tilbud for en effektiv overfladerensning.

Du kan ringe på telefon 44 64 64 66 for at aftale videre, eller du kan skrive til e-mail info@omifa.dk.

Har du brug for hjælp?

Har du et spørgsmål eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 44 64 64 66 eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os i dag