Totalkoncept

Facaderensning med totalkoncept frigør din tid

Omfatter udvendig renovering af din ejendoms facader flere entrepriser? Ønsker du at have indflydelse på alle beslutningsprocesser?

Ved at benytte vores Totalkoncept til facaderenovering undgår du selv at skulle:

 • Indhente tilbud fra forskellige håndværkere
 • Koordinere mellem samme håndværkere
 • Arrangere opsætning af stillads
 • Arrangere mandskabsvogne, miljøvogne mm.
 • Udføre tidsplaner
 • Anmelde arbejdet til myndigheder
 • Udføre sundheds- og sikkerhedsplaner
 • Afholde lovpligtige sikkerhedsrunderinger og -møder
 • Sørge for daglig oprydning
 • Håndtere affald
 • Varsle beboere og andre brugere af ejendomme o.m.a.

Vi sørger for, din facade bliver renoveret af fagligt dygtige og kompetente håndværkere

Vi kan tilbyde en samlet løsning, med vores faste og kompetente samarbejdspartnere gennem mange år, inden for:

 • Malerarbejde
 • Tømrerarbejde
 • Murerarbejde
 • Stilladsarbejder

som tillige indgår i beslutnings processen og kan rådgive om, hvordan resultatet af den endelige facaderenovering vil blive.

Som bygherre, rådgiver eller ejendomsadministrator, kan du nu få alle udendørs facadearbejder samlet under en og samme entreprise, og dermed undgå det ressourcekrævende arbejde, det er at styre projektet.

Vi sørger for at samle og styre de forskellige faggrupper, koordinerer fagentrepriser og sikrer at tid og aftaler overholdes.

Vores projektledere har ekspertisen og erfaringen med at styre totalprojekter gerne i samarbejde med bygherre, i det omfang det ønskes.

Få et uforpligtende tilbud

Du er velkommen til at høre mere om høj-tryksspuling af blandt andet facader, fliser og terrasser.
Herefter kan vi lave et uforpligtende tilbud for en effektiv overfladerensning.

Du kan ringe på telefon 44 64 64 66 for at aftale videre, eller du kan skrive til e-mail info@omifa.dk.