Vådsandblæsning

BESKRIVELSE

Blæsemidlet accelereres gennem en dyse ved hjælp af lufttryk. Vand kan tilsættes direkte iblandet sand gennem en dyse eller med en dyse tilsats påsat dysen, så vandet danner en kappe om blæsemidlet. Anlæg til vådsandblæsning har forskellig størrelse og kapacitet, afhængig af overflade og udfaldskrav. Som blæsemiddel anvendes ofte kvartssand eller lign. mineralsk produkt.

Download datablad

ANVENDELSESOMRÅDER

Hårde og faste underlag.

  • Beton: Totalafrensning, eks. maling, slamlag
  • Puds og tegl: Afrensning af porøs puds, totalafrensning af alle overfladebehandlinger.
  • Stål: Totalafrensning af maling, glødeskal, grubetæringer og rust. (Stål renses til en specificeret enhed: SA (renhed) og Rugotest (ruhed) afhængig af efterbehandling.

UDFØRELSE

Rensearbejdet bliver udført ved at bearbejde overfladen med til ønsket renhed og ruhed. Arbejdsafstand er 20-60 cm. afhængig af den rensningsgrad der ønskes, anvendt tryk og valg af blæsemiddel. Arbejdet afsluttes med afskylning med vand for fjernelse af støv og slamlag fra afrensningen, evt. støvsugning.

UDFALD

Overfladen skal være fast og ikke afsmittende. Mineralske overflader vil fremstå med stor overfladeruhed (efterbehandling vil være påkrævet). Der kan ske ødelæggelse af svækkede overflader, herunder usammenhængende beton, puds, tegl og fuger. Effekten af rensearbejdet afhænger af blæsemiddel, dyse, tryk og
arbejdsproces. Referencefelt bør prøverenses.

KONTROLMETODER

Visuel bedømmelse, evt. sammenligning med referencefelt.

BEMÆRKNINGER

Der er begrænsede støvgener ved brug af metoden. Vand kan trænge gennem evt. revner og utætheder i overfladen og forårsage vandskade.

Få et uforpligtende tilbud

Du er velkommen til at høre mere om høj-tryksspuling af blandt andet facader, fliser og terrasser.
Herefter kan vi lave et uforpligtende tilbud for en effektiv overfladerensning.

Du kan ringe på telefon 44 64 64 66 for at aftale videre, eller du kan skrive til e-mail info@omifa.dk.

Har du brug for hjælp?

Har du et spørgsmål eller lignende, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf.: 44 64 64 66 eller via kontaktformularen her på siden.

Kontakt os i dag